31 Ocak 2009 Cumartesi

İki ana arılı düzenlemenin sonunda

İki analı kovanda bal özü akımından sonra yapılacak işlem:
tek ana arılı sistemde yapılan süzülmüş çerçeveleri yalattırma işlemi yaptırılır.

Sonra karar verilir;Eğer kovanı tek analı düzenine sokmak istersek (genelde alt katta yaşlı ana olunca uygulanır.)
Alttaki kuluçkalıkta bulunan yaşlı ana arılı aile alınıp üst kattaki genç ana arı ailesinin yerine, üst kattaki genç arı ailesi alınıp yaşlı ana arılı ailesinin yerine konulur, sonra ızgaralar alınır bir süre sonra üst kattaki yaşlı ana arı işçiler tarafından öldürülür yani kovan tek ana arılı çok güçlü bir arı ailesi olarak kışa girer tam istediğimiz gibi kışa güçlü girip kıştan güçlü çıkar.

İkinci bir yolda ana arılara ellenmez üst kattaki genç ana arılı arı ailesinin altına başlarken koyduğumuz uçma delikli kapalı taban konulur.
yana kaydırılıp aynı yükseklikte bir yere konulur. kaydırma işlemi tarlacı arıların şaşırmayacağı kadar hergün az az yapılır , hatta kovan önüne arıların algılayacağı bir renkten işarette konulur. bir süre sonra aşağıya indirip, diğer kovanın yanında ikinci bir kovan olarak kışlatılır.

29 Ocak 2009 Perşembe

İki ana arılı üretim:

İki analı üretimde uygulama aynı kovan içinde birbirinden uzak tutulan iki ana arının yumurtlaması ve her iki anadan çıkan işçi arıların birbirini kırmadan çalışmasıdır.
Daha çok sabit arıcılık için uygulanır.

Her iki ana arı birbirinden yarım metre uzakta bulunur başka bir anlatımla iki adet tam kat langstroth ballık kadardır.

1- Bir adet daha önce doğal ısıtmalı ana arı yetiştirme bölümünde kullandığımız uçma delikli kapalı taban.
2- Bir adet uçma delikli koku alıştırma tabanı.

3- Bir adet uçma delikli ana arı ızgarası.

4- Bir adet uçma deliği olmayan ana arı ızgarası

Her dört yardımcı gerecinin bir yüzünde çepeçevre 15 x 25 mm çıta çakılır nedeni çerçeve altında boşluk kalması içindir.

İkinci ana arının kovana kazandırılması yolları:
1- Başka kovandan önceki yıldan döllenmiş analı arı ailesi.
2- Yeni alınmış döllenmiş ana arıyla yeni arı ailesi oluşturma.
3- Devşirme yoluyla diğer kovanlardan alınan yavrulu çerçeveli bakıcı arılarla birlikte yeni arı ailesi oluşturma.
4- Allataki arı ailesinden bölünerek üretilen doğal ısıtmalı ana arı üretimi.

Bir veya ikinci seçenekte döllenmiş ana arı olduğundan daha kısa sürede sonuca ulaşılır.

Uygulama:
Bulunduğum bölge olarak nisan ayının 10 undan sonra üst kata konulan ballık içine bölme yapılır yeni anarının çıkıp yumurtlamasına kadar hem altta ve hem üstteki arı ailesi beslenir, arada bir çerçeve eklenir.

alttaki kovan gözden geçirilip yumurtlaması için yer açılır, çok kalabalıksa hemen üzerine uçma deliksiz ana arı ızgarası konulup üzerine ballık konulur, kuluçkalıktan çekilen bir iki çerçevenin erkek arı gözleri temizlenip bu ballığa konulur, daha da kalabalıklaşınca ikinci ballıkta konulur.
Haziran ayının ortasına yakın, üstteki analı kovanın altındaki uçma delikli kapalı taban alınıp koku alıştırma tabanı konulur.( koku alıştırma tabanı deliği arası 12 mm olan iki yüzü telli deliği olduğu gibi propolis kapanına çerçeve çıta çakılıpda kullanılabilir.)

İşlemin en özen gösterilip yapılması gereken yeri burasıdır. her iki ananın kokusunu azaltacak kokuda uygulanabilir, iki veya üç gün de işçi arılar birbirini kırmadan bir birleştirilir.

Birleştirme işlemi için koku alıştırma tabanı alınıp yerine uçma delikli ana arı ızgarası konulur.
Artık bal özü akımının başlamasından önce kovan iki analı çalışma düzenine geçmiş olur.

Tarihlerin belirlenmesi bölge bal özü akımına göre olur.

Yeni ana arının üretilmesi bal özü akımının en az 6 hafta önce olmalıdır mevsim uygun olursa 8 hafta olursa daha iyi olur.
Özet olarak son görünüş veya ulaşılması gereken görünüş şöyledir:
amaç 80 binlik arıyı yakalamak için
Alttan başlarsak:
bir kuluçkalık - üzerine bir adet uçma deliksiz ana arı ızgarası - üzerine biri kabarmış biri yeni petek takılmış çerçeveli iki adet tam kat ballık veya (üç adet yarım kat ballık) - üzerine uçma delikli ana arı ızgarası - üzerine ikinci analı arı ailesi - eğer çok bal özü olursa gerekirse ballık - örtü bezi - kapak.

26 Ocak 2009 Pazartesi

Doğal ısıtmalı ana arı üretmek:

ANA ARI ÜRETME
resim-1
Bu işlemde eski kovanın yanına veya başka bir yere bölmek yerine, aynı kovanın üstüne bölmektir.

Kuluçkalık üstüne konulan bir bölme tabanından yukarıya çıkan ısı yardımıyla üste konulan ballık içinde yeni ana arı üretimidir.
Bu uygulamada bölünmüş olan arılar iç hacmı ısıtmak için daha az bal tüketirler.


resim-2

İşlem için 435 x 505 mm ölçüsünde ince bir kotraplak veya benzeri malzeme üzerine çepeçevre 15 x 25 mm ölçüsünde çıta çevrilir önde uçma tahtası ve uçma deliği bırakılır
Uygulama: Nisan ayı ortasında iyi özelliklerini bildiğimiz içini doldurmuş bir kovan seçilir,örtü tahtası alınır, yavrulu çerçeveler elden geçirilir ana arı üretimine uygun iki çerçeve seçilir ve yana konulmuş bir ballık içine üzerindeki bakıcı arılarla birlikte alınırve bir çerçevede arı silkelenir, bu alınan çerçevelerde ana arı olmamasına dikkat edilir.Sonra boş çerçeveyle kuluçkalık tamamlanır ve üzerine ara bölme tahtası konulur.

resim-3Bu ballığa konulan arılar eğer istenirse şöylede yapılabilir:

1 - Eğer alttaki arı iyi ise ondan


2 - İyi bir arının üretildiği kovandan alınmış arılarla3 - İki veya üç kovandan birer çerçeve alınarakta yapılabilir


resim-4Bölme tahtası konulduktan sonra üzerine ayırdığımız içinde arılı çerçeveli ballık konululur.


Bu ballık içindeki iki çerçevenin üzerinde günlük yumurta bulunmasınada dikkat edilir, aslında her durumda yumurta, açık ve kapalı yavru olmalıdır.
Üçüncü çerçevede bal deposu olarak düşünülür.
Besleme yapılarak ballıktaki arılar sarılır.kovan kapağı kapatılır.
resim-5

Bölme yapıldıktan sonra 5 inci gün yeni bölme açılır, kapalı olan ana memeleri koparılır, besleme kontrolu yapılır tekrar kapatılır.

7 inci gün yeniden açılır bu defa açık gözler koparılır.

Bu yapılan iki işlemde ana arının daha kaliteli olması içindir.

Bundan sonra iyi anayı seçmesi için arılara bırakılır bir daha karıştılmaz. Bölme yapıldıktan 23 - 24 gün sonra ana yumurtaya başlayabilir, biz yalnızca besleme işini sürdürürüz.

Ana arının kendi yumurtasından yavru çıkmaya başlayınca diğer kovanlardan kapalı yavrulu çerçeve verilerek asıl bal akımı dönemine güçlü arı ailesi olarak yetiştirilir.
Alttaki arı iyice güçlenmeden yeni oluşturulan arı ailesi yavaşca yana kaydırılıp eski kovanın yanına konulur.

14 Ocak 2009 Çarşamba

Dadant kovan parçaları:

DADANT KOVANLARIN ÖZELLİKLERİ
Dadant kovanı oluşturan parçaları aşağıdan yukarıya sıralarsak:
1-Kovan tabanı:
Kuluçkalık zamana göre değiştiğinden kovan tabanı çakılı olmayan bir şekilde düşünülmüş.
Taban üstünde çerçevelerin tabanla arasındaki boşluğu sağlayacak şekilde çepe çevre 20 x 30 mm kesitli pervaz çakılmış ve farklı olarak çiçek tozu kapanı vardır.çiçek tozu kapanının kızak ve kayıtları uca doğru eğimli yapıldığından yerine oturunca boşluk kalmayacak şekilde olur karınca ve diğer hayvanların çiçek tozu çekmecesinin içine girmesi önlenir.
2-Kuluçkalık:
Kuluçkalık kare tabanlıdır.Dıştan dışa ölçüleri 515 x 515 mm et kalınlığı 30 mm dir, dolayısıyla iç ölçüsü 455 x 455 mm dir kovan yüksekliği 310 mm dir.
Dadant kovanın en önemli yönü kış aylarında her hangi bir yönü öne gelecek şekilde çevrilir.
Bu konumda çerçeveler uçma deliğine yatık durur ve soğuk havalarda uçma deliğinden giren soğuk hava içerilere kadar işlemez kışın arıları soğuktan korur. Bahar gelince arı sayısı artınca temiz ve bol hava gerektiği durumlarda kuluçkalık yine çerçeveleri uçma deliğine dik gelecek şekilde çevrilir.
Dadant kovan 12 çerçeveli ve çerçeve yükseklikleri fazla olduğundan longstroth kovanları 1,5 kadar büyük kuluçkalık hacımlıdır.


Ballık:
Yarım kat ballık denilen gerçek dadant kovan ballığıdır ballık yüksekliği 170 mm dir.diğer ölçüleri kuluçkalık gibidir.Yine ballık 12 çerçevelidir.
Aynı çerçeveli ballıklar langstroth kovanlarda da kullanılır, ballık 10 çeçeveli ballık yapılmak şartıyla.


Kapak:
Diğer kovanlardaki gibi yapılmıştır
önden ve arkadan telli havalandırma deliği bırakılmış, içerisine şerbetlik kabı konulacak kadar boşluk bırakılmıştır.

12 Ocak 2009 Pazartesi

Dadant kovan


Türkiye'de azda olsa kullanılan standart bir kovan çeşidi de dadant kovandır, ama kulanılma alanı çok azdır.

Daha çok doğu Avrupa ve soğuk bölgelerde kullanılır, bize de daha çok Marmara Bölgesinde kullanılır.
Genel olarak soğuk bölge kovanıdır.

Kullanılma nedenleri ve iyi yönleri:
Gövde kalınlığı 30 mm olduğundan ısı yalıtımı daha iyidir.
Bal özü akımının kısa süreli olduğu yerlerde yarım katlı olduğundan daha verimlidir.
Yaz ve kışa göre kuluçkalık konumu değiştiğinden arı gelişimine daha uygundur.

deneme sayfası


1-MURAT AKIN 'ın

arıcılık kursu resmlerinin tümünü görmek için resmin üzerine tıklayınız.

Kimden MURAT AKIN arıcılık kursunda
Kimden MURAT AKIN - ARICI
Kimden arıcıresimleri

Kimden MURAT AKIN-kursta

Kimden MURAT AKIN-kursta

Kimden MURAT AKIN-kursta

1-KURSTA VİDEO

Kimden MURAT AKIN-kursta